Sinds 1 april 2022 worden de ringen niet meer besteld bij de ringencommissaris maar via een digitale toegang bij de Bond.

De Bond heeft de productie van de ringen uitbesteed en daardoor zijn de ringen en de verwerkingskosten iets duurder geworden. Maar de flexibiliteit van bestellen is toegenomen.

 

Tevens zijn  de ringen nu per persoon te bestellen via de site van de bond op ieder moment dat u dat wenst.

Kijk hiervoor op de site van de Bond (NbvV) en klik op "ringen bestellen".

vervolgens dient u een account aan te maken waardoor u steeds in het ringenbestelprogramma kunt binnentreden.

Volgorde van werken bij bestellen wordt aangegeven in het programma:

1. eerst soort ringen kiezen

2. dan de diameter

3. dan het begin nummer van de ringen

4. vervolgens het aantal van de diameter

5. bij meer diameters het volgende beginnummer van de nieuwe diameter

6. het aantal etc.

Als dat klaar is krijgt u onder aan de bestelling de mogelijkheid om de bestelling te controleren

Als alles goed is kan overgegaan worden tot digitaal betalen

vervolgens krijgt u een bevestiging van de bestelling, de betaling en de levertijd.

De bestelde ringen worden verzonden naar uw huisadres of een ander opgegeven adres.

Er worden nooit ringen voor het aankomend jaar voor 1 oktober uitgeleverd om fraude tegen te gaan.