Een vogelvereniging kan niet zonder de steun van sponsors, dat zijn de personen en /of bedrijven die zorgen voor de nodige financiële of materiele  armslag voor de organisatie. Hieronder staan de personen/ bedrijven die ons een steuntje in de rug gunnen: