Missie, visie en strategie:

Wie zijn wij, wat willen we en op welke manier proberen we dat te bereiken.

Hieronder wordt binnenkort geprobeerd dat op een duidelijke manier uit te leggen